NJUT AV VÅR NATUR

Ett fridlyst område är inte ett stycke land som vi inte får njuta av. Tvärtom. Definitionen för ett fredat område till lands och/eller sjöss är att det är värt att skydda och bevara den biologiska mångfalden, och de naturliga och till dem de förbundna kulturella resurserna. Genom att förklara ett område som skyddat säkrar vi därmed vår och kommande generationers rätt till att njuta av orörd natur. Fredade områden är självklart speciellt intressanta för turister eftersom de är Islands största skatter i naturen. Därför uppmuntras också turister att besöka de fredade områdena och njuta av dem, samtidigt även hålla sig till gällande regler.

Tre nationalparker

Turister kommer för att uppleva den isländska naturen, njuta av dess skönhet och lära av den. I nationalparkerna är respekten för miljön i centrum. De anställda där har som uppgift att infomera de besökande , lära de unga att respektera miljön, lägga grundstenen för ännu större respekt, tolerans och upmärksamhet vad gäller hela vår gemensamma planet.

Det inhemska miljö- och livsmedelsverket har det övergripande ansvaret för nationalparker och andra fredade områden på Island. I dag finns tre nationalparker runt om i landet, alla med sina egna, speciella sevärdheter.

Vatnajökull Nationalpark - Europas största nationalpark. 2008 påbörjades ett naturkonservatprojekt av en tidigare oskådad skala, då den 12.000 kvkm stora Vatnajökull Nationalpark etablerades. Få, om några, regioner i världen erbjuder en sådan  blandning av dynamiska glaciärer, geotermisk energi och frekventa subglaciära vulkaniska aktiviteter, sammanfogade med stora vattenkaskader. Läs mer

Thingvellir – Tingvalla – som är ”symbolen för den isländska medvetenheten”, ligger precis i sprickan mellan den europeiska och amerikanska, geologiska plattan. I Tingvallasjön simmar fiskar som inte finns någon annanstans.

Snaefellsjökull nationalpark – Snöfjällsjökel – ligger vid foten av en vulkan täckt av en glaciär, och är laddad av både mystik och romantik. Det är den enda nationalparken som sträcker sig från stranden upp till bergstopparna.

Andra fredade områden enligt den nationella lagen vad gäller att bevara naturen är:

Naturreservat. Område som skyddas på grund av dess betydelse växt- och djurlivet (flora och fauna) och landskap.

Naturmonument. Områden som är fredade på grund av speciella geologiska formationer, det vill säga vulkaner, fossiler, mineraler, vattenfall o.s.v.

Naturparker. Områden som först och främst är skyddade på grund av deras betydelse för det rörliga friluftslivet. Slutligen finns även en kategori  som skyddar platser för deras habitat, ekosystem och arter. På Island finns 31 fridlysta växter; listan kommer för övrigt att revideras som en förlängning av en nyligen publicerad röd lista över växter.

Mer information hittar du på det isländska miljö- och livsmedelsverkets hemsida: www.umhverfisstofnun.is