Att campa är ett populärt val för många resenärer på Island. Det finns omkring 170 registrerade campingplatser som, beroende på läge, vanligen är öppna från början på juni till slutet på augusti eller mitten på september. Nedan finns en lista på camingplatser med information om befintlig service.

Många besökare kommer till Island för att få uppleva rena och orörda miljöer. Ansvarsfull camping låter dig njuta av Island i dess renaste form och är beroende av att campare respekterar naturen och minimerar inverkan på området de campar i.

Isländska naturskyddslagar reglerar var du får campa på Island om du befinner dig utanför registrerade campingplatser. I bebodda områden får du resa upp till tre campingtält på ej odlad mark under en natt om det inte finns någon campingplats i området.

Om du vill campa på odlad mark eller nära boningshus, inhägnad åkermark eller liknande så måste du be markägare eller annan sakägare innan du slår upp tältet. Samma regel gäller om du tänker stanna längre än en natt.

I höglandet får du slå upp campingtält. Detta gäller bara vanliga campingtält: om du reser med någon slags husvagn eller husbil måste du alltid söka tillstånd från markägare eller annan sakägare innan du campar. Detta gäller oavsett om det är ett bebott område, ej odlad mark eller i höglandet.

Hitta campingplats i Island